Okategoriserade

Dags igen att ta strid mot kärnkraftslobbyn!

Den 20 mars gästades Uppsala och Vänsterpartiets Bokkafé av Ulla Klötzer, aktivist i antikärnkraftsrörelsen i Finland och även internationellt.
Hon berättade för ett tjugotal intresserade åhörare om turerna runt den så kallade femte reaktorn i Finland, som nu fått byggnadstillstånd av regeringen och ska uppföras i Olkiluoto, cirka 20 mil från den svenska kusten.
Reaktorn är mycket stor, till och med den största som byggt hittills i världen. Och vad ännu värre är: den är en prototyp och ska alltså köras med en hittills oprövad teknik. Det är ett tysk-fransk konsortium som bygger den – till ett fast och subventionerat pris. De är nämligen i starkt behov av att kunna visa upp för exempelvis Kina att det finns ett exemplar av den igång någon stans i världen, för att de sedan ska kunna sälja den till – exempelvis Kina.

Med i bilden finns också subventioner som bland annat de svenska skattebetalarna står för.
Som om inte detta vore skrämmande nog, så har kärnkraftslobbyn i Finland snart lobbat igenom ett beslut att bygga ytterligare en reaktor av denna typ. Detta hoppas Ulla Klötzer och miljörörelsen nu åtminstone kunna förhindra. Nämligen genom att samla in 1 miljon namn inom hela EU för att få EU-kommissionen att ta upp frågan om kärnkraften och i samband med detta kunna rikta strålkastarna på alla de problem och svagheter som dessa ”den nya generationens kärnreaktorer” för med sig och har.

Det är ju EU som mest och bäst främjar och subventionerar detta energislag (genom att stå för utvecklingskostnader) på ett för ett kapitalistiskt samhällssystem märkligt sätt, helt i strid med idén om fri konkurrens.

Det behövs alltså en miljon namnunderskrifter. I Frankrike, Österrike och Tyskland är man igång med att samla sin kvot. Sverige och ytterligare några länder har knappt ens börjat än. Vi har ett år på oss, till nästa Tjernobyldag – 26 april 2006. Men visst måste vi anstränga oss lite om det ska lyckas!

Var och en kan – och bör! – gå in på htttp://www.atomstop.com och underteckna den Europeiska petitionen. Där kan man också hämta ut namnlistor att fylla i. Det finns också tomma listor att hämta på Bokis.  Utnyttja 1 maj då många kamrater samlas! Och skriv ut till era kompisar mailinglistorna och utmana dem att gå in på nätet och skriva på!

Gudrun Utas
Foto: Susanne Gerstenberg

Tips på hemsidor från Ulla Klötzer:

Hemsidor om finska EPR-projektet

Klagomålet till EU-komissionen om dolda statsstöd: www.eref-europe.com
Säkerhetsbristerna i EPR-reaktorn:
www.atomenergie-und-sicherheit.de

Sysselsättning och förnybar energi

New Energy for America ˆ the Apollo Jobs Report: Good Jobs and Energy Indepence:
www.apolloalliance.org

Greenpeace ˆ Offshore Wind Onshore Jobs ˆ A New Industry for Britain:
www.esd.co.uk

Galicia heads Spain‚s wind rush, by Elizabeth Bryant:
www.wpherald.com

Farming for Electricity:
www.windfallcentre.ca

David Suzuki Foundation, Renewable Energy will create thousands for jobs and billions to Ontario economy:
www.windfallcentre.com

400.000 Arbeitsplätze durch erneubare Energien: www.erneubare-energien.de www.erneubare-energien.de

Green energy industry‚s Election Manifesto calls for a quarter of all UK energy to come from renwables by 2025, link: BIG partnership
UK: Wind Energy Boom Could Create 76.000 Jobs, link: The Scotsman

Position Statement, Renewable energy:
www.environment-agency.gov.uk

Seeding Renwables to Grow Jobs:
www.alternet.org/story/18451

Green Industries Applaud Canada‚s Budget Proposal:
www.renewableenergyaccess.com

Clean Air Renwable Energy Coaliton Applauds Budget:
www.cleanairrenewableenergycoalition.com

Union of Concerned Scientists, Renewing America‚s Economy:
www.ucsusa.org

Redirecting America‚s Energy, The Economic and Consumer Benefits of Clean Energy Policies:
www.uspirg.org

Canadian Budget Quadruples National Target for Wind Power:
www.canwea.ca

Renewable Energy and Jobs:Emplyment Impacts of Developing Markets for Renewables in California: www.irecusa.org
Greenpeace, Beijing 15 May 2004, Answer to China‚s Energy future is Blowing in the Wind, link Greenpeace

NEXPO 2004 Tokyo, Show reflects growing „green‰ economy: link The Japan Times May 23,2004

Figures from Spain. Josep Puig: [email protected]

Wind 8.263 MW (end 2004) 26.854 direct jobs in construction, 1.725 in O & M.

Skriv en kommentar